Potvrde o nivou znanja

Za potvrde o nivou znanja engleskog jezika studenti se mogu obratiti doc. dr Jeleni Anđelković isključivo u terminu konsultacija. Pre dolaska na konsultacije potrebno je sledeći templejt prilagoditi i poslati na jelena.plecas@fon.bg.ac.rs:

ENG certification letter 

NAPOMENA: Samo studenti koji su predmete Engleski jezik struke 1 i 2 položili sa ocenom 8 i višim ocenama mogu dobiti potvrdu da imaju nivo znanja B2.

Prof. dr Gordanu Jakić možete kontaktirati na gordana.jakic@fon.bg.ac.rs radi izdavanja potvrde ili preporuke.