Kontakt

 Termini konsultacija – zimski semestar 2020/2021

 

dr Jelena Anđelković, docent

konsultacije: ponedeljkom od  14:00 do 16:00 (preko MS Teams-a)

e-mail: jelena.plecas@fon.bg.ac.rs

 

Marija Meršnik, asistent

 na bolovanju 

e-mail: marija.mersnik@fon.bg.ac.rs

kabinet: 504

 

Jovana Nikolić, saradnik u nastavi

konsultacije: utorkom od 11:00 do 14:00 (preko MS Teams-a)

e-mail: jovana.nikolic@fon.bg.ac.rs

kabinet: 504

 

Milica Abramović, demonstrator

konsultacije: petkom od 16:00 do 19:00 (preko MS Teams-a)

e-mail: milica.abramovic@fon.bg.ac.rs

kabinet: 504

 

NAPOMENA: Konsultacije se ne održavaju za vreme ispitnih rokova.