Engleski jezik

Fakultet organizacionih nauka

ENG 2 – raspored polaganja kolokvijuma u septembarskom roku 2019.

Prva smena kolokvijuma počinje od 7:45. Ispit se održava odmah nakon kolokvijuma prema rasporedu koji je izašao na sajtu.  Studenti koji ne budu znali parametre za pristup e-learn platformi neće moći da polažu kolokvijum! Raspored polaganja kolokvijuma >>>> ENG2 – raspored polaganja kolokvijuma, septembar 2019. Ukoliko se ne nalazite na spisku, javite se na mejl jovana.nikolic@fon.bg.ac.rs

ENG 2 – Kolokvijum u septembarskom roku 2019.

Kolokvijum iz predmeta Engleski jezik struke 2 u septembarskom ispitnom roku održaće se 9. septembra 2019. od 8:00 (istog dana u 9:00 održava se i ispit). VAŽNE NAPOMENE:  - Prijava ispita preko e-studenta nije isto što i prijava za polaganje kolokvijuma. – Da biste polagali kolokvijum, potrebno je da popunite prijavu koja će biti objavljena na sajtu predmeta oko…