Engleski jezik

Fakultet organizacionih nauka

Diplomski/master rad iz jezika struke

  S obzirom na sve veći broj zainteresovanih da urade diplomski ili master rad iz oblasti jezika ili stranog jezika struke, obaveštavam vas da pri predlaganju teme treba povezati savremena jezička pitanja i jezičku problematiku sa oblašću koju studirate na fakultetu. Neke od već prihvaćenih tema su npr.: Organizaciona kultura i višejezičnost u multinacionalnim kompanijama…

Google grupa 2013/14.

Da bismo vas učlanili u Google grupu, putem koje ćete dobijati dodatne materijale i obaveštenja vezana za predmet Engleski jezik, potrebno je da unesete tražene podatke, putem ovog linka – google spreadhseet. Molimo vas da ne menjate već postojeće podatke, već da samo unesete tražene podatke na kraju formulara. Hvala!