ENG 1 – Prijava za polaganje kolokvijuma u oktobarskom roku 2019.

Kolokvijum iz predmeta Engleski jezik struke 1 održaće se 18.09.2019. od 8h (istog dana od 9h održava se i ispit).

NAPOMENA: Morate znati parametre za pristup e-learn platformi da biste mogli da polažete kolokvijum. Sve informacije u vezi sa pravljenjem naloga možete pročitati ovde.

Formular za prijavu za polaganje kolokvijuma >>>> Eng 1 – prijava za polaganje kolokvijuma, oktobar 2019.