ENG 2 – prijava za polaganje kolokvijuma u oktobarskom roku 2019.

Kolokvijum iz predmeta Engleski jezik struke 2 održaće se 17.09.2019. od 8h (ispit se održava istog dana u 12h).

NAPOMENA: Morate znati parametre za pristup e-learn platformi da biste mogli da polažete kolokvijum. Sve informacije u vezi sa pravljenjem naloga možete pročitati ovde.

Formular za prijavu za polaganje kolokvijuma >>>> Eng 2 – prijava za polaganje kolokvijuma, oktobar 2019.