ENG3 – rezultati kolokvijuma, januar 2015.

 

Engleski jezi 3, kolokvijum >>> E3 rezultati jan2015

 

NAPOMENA:

- Potrebno je osvojiti 21 poen za prolaz.

- Uvid u testove kolokvijuma održaće se zajedno sa uvidom u testove sa ispita.

- Studenti koji nisu prijavili predmet za slušanje prethodne školske godine, a prijavili su ispit za polaganje u ovom roku – bodovi sa aktivnosti, prezentacija i kolokvijuma biće uneti zajedno sa bodovima osvojenim na ispitu.