Engleski jezik struke 3

Opis predmeta E3

 

SEMESTAR: VIII

BROJ ČASOVA: 2+2

ESPB: 4

STATUS PREDMETA: izborni

 

USLOV ZA POHAĐANJE PREDMETA: Poznavanje engleskog jezika minimalno na nivou B2/C1 (upper-intermediate/advanced).

 

CILJ PREDMETA

Predmet je namenjen studentima koji žele dalje da unaprede svoje kompetencije u oblasti akademskog engleskog jezika. Kroz rad na predmetu, studenti će imati priliku da se upoznaju sa konvencijama, tehnikama i strukturama specifičnim za akademski engleski jezik. Tokom kontinuiranog rada i u stalnoj komunikaciji sa predmetnim nastavnicima, studenti će unaprediti svoja znanja i veštine  na engleskom jeziku.

LITERATURA

Swales, John M. &  Feak, Christine B. Academic Writing for Graduate Students, 3rd Edition. Essential Tasks and Skills. Michigan ELT, 2012.

Thaine, C. et al, Cambridge Academic English. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Autentični akademski tekstovi iz oblasti organizacionih nauka na engleskom jeziku.

OCENJIVANJE

A. Formativno ocenjivanje tokom semestra.

B. Pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.

 

MATERIJALI

Napomena: Nastavni materijali za studente koji su slušali predmet u školskoj 2020/21 ili u 2021/22 dostupni su preko MS Teams-a. 

Akademska 2018/2019

Prvi čas, 25.02.2019. >>> 1. ENG3 Introduction to EAP

Drugi čas, 4.03.2019. >>> 2. ENG 3 Research article_Reading techniques

Treći čas, 11.03.2019. >>> 3. ENG 3 Academic paragraph and sentence structure

>>> 3a. handout 11.03.2019.

Četvrti čas >>> 4. ENG 3_18.03.2019.

Peti čas >>> 5. ENG3 25.03.2019.

Šesti čas >>> 6. ENG 3_01.04.2019.

Sedmi čas >>> 7. ENG 3_08.04.2019.

Templejt za izradu anotirane bibliografije >>> ENG 3_AB_Ime Prezime_indeks

Deveti čas >>> 9. ENG 3_06.05.2019.

Academic writing practice test  >>> 9. Academic writing practice test

 

 letnji semestar akademske 2017/2018

Uvodni čas, sreda 28.02.2018. >>> ENG3 uvodni cas

Drugi čas, sreda 07.03.2018. >>> ENG3 sreda 07.03

Treći čas, sreda 14.03.2018. >>> ENG3 sreda 14.03

Četvrti čas, sreda 21.03.2018. >>> ENG3 sreda 21.03.

Peti čas, sreda 28.03.2018. >>> ENG 3 sreda 28.03.

ENG 3 sreda 18.04.2018. sesta nedelja

ENG3 sreda 16.05.2018.

ENG 3 sreda 23.05.2018.

Izvori korišćeni za rad na času i dodatna literatura:

University of Toronto, Writing Advice >>> UoT, Writing

coursera course >>> Writing in the Sciences

Listening and Note-taking >>> Lecture