MASTER

Master akademske studije

 

ENGLESKI JEZIK STRUKE 4
Izborni predmet

Semestar: II
ESPB: 6

Predmetni nastavnici

 

dr Gordana Jakić, vanredni profesor

gordanam@fon.bg.ac.rs

gjakic08@gmail.com

sreda, 17.00-19.00

kabinet 504

 

dr Jelena Anđelković, docent

plecasj@fon.bg.ac.rs

petak, 11.00-14.00

kabinet 504

Opis predmeta

Predmet Engleski jezik struke 4 izvodi se na master akademskim studijama, studijska grupa Menadžment, izborni modul Menadžment ljudskih resursa. Namenjen je kako studentima koji nameravaju da grade karijeru u oblasti ljudskih resursa, tako i onima  koji nameravaju da se bave naučno – istraživačim radom u svojoj struci u zemlji i u inostranstvu. Tokom kursa studenti stiču i razvijaju praktične jezičke i akademske veštine koje su im potrebne za budući akademski, stručni i profesionalni rad u oblasti ljudskih resursa na engleskom jeziku.

Cilj predmeta jeste da obuči studente da:
• Ovladaju stručnom terminologijom iz domena ljudskih resursa i menadžmenta ljuskih resursa na engleskom jeziku;
• Ovladaju veštinom razumevanja pročitanog teksta na engleskom jeziku u cilju procene važnosti dostupnih informacija i odabira važnih i relevantnih podataka;
• Ovladaju veštinom razumevanja predavanja, prezentacija i drugih oblika izgovorenog teksta u profesionalnom i akademskom okruženju na engleskom jeziku;
• Ovladaju veštinama govora učešćem u diskusijama i držanjem usmenih prezentacija na odabrane stručne i akademske teme;
• Efikasno vode beleške vezane za stručna i akademska predavanja i usmene prezentacije na engleskom jeziku;
• Pišu istraživačke, seminarske i naučno- istraživačke radove, projekte i njihove apstrakte i rezimee na engleskom jeziku prateći odgovarajuće akademske konvencije i tehnike citiranja;
• Razviju ogovarajući akademski vokabular;

Sadržaj predmeta

Na časovima će se obrađivati sledeće teme:

- Human Resources Management – an overview of the field

- Staffing

- Training and development of employees

- Employee rights and laws

- International Human Resources

- Employee compensation

- Performance appraisals

etc.

Dopuna  odabranih tema izvršiće se u skladu sa potrebama studenata.

Jezičke veštine koje će biti unapređene putem ovog kursa su:

1. Listening and Note-Taking

Studenti će se upoznati sa osnovnim metodama zapisivanja beležaka tokom predavanja i usmenih prezentacija na engleskom jeziku i metodama reprodukovanja zapisanih informacija. Veštine koje se razvijaju su veštine kritičkog slušanja (razlikovanja bitnih od manje bitnih informacija), aktivnog i pasivnog slušanja (slušanja sa ciljem da se dođe do traženog podatka) i lateralnog razmišljanja (izvođenja zaključaka).

2. Reading
Koristeći autentične jezičke materijale, studenti će unaprediti različite veštine čitanja, i to: skimming (brzo čitanje radi razumevanja osnovne teme teksta), scanning (brzo čitanje radi pronalaženja određene informacije) i intenzivno čitanje (čitanje kraćih tesktova radi pronalaženja detaljnih informacija).

3. Writing
Studenti će se upoznati sa osnovnim konvencijama vezanim za pisanje stručnih tekstova i istraživačkih radova na engleskom jeziku, terminologijom vezanom za sadržaj takvih radova. Studentima će biti predočene i različite tehnike citiranja, veštine parafraziranja, sumiranja, izvođenja zaključaka. Analiziraće se i najčešći problemi i tipične greške koje se prave prilikom pisanja stručnih i akademskih tekstova na engleskom jeziku.

4. Speaking
Studenti će predstaviti i usavršiti veštine govora putem učešća u diskusijama i držanjem usmenih prezentacija na odabrane stručne teme. Kroz usmeno prezentovanje, studenti će pored jezičkih razviti i organizacione veštine i veštine upravljanja vremenom.

 

Nastavni materijal

  • Autentični materijal (stručni radovi, tekstovi iz stručnih udženika, snimci predavanja i prezentacija sa youtube-a i td.)

Odabrana poglavlja / stranice iz udžbenika:

  • Wyatt, R. (2005). Check your English vocabulary for Human Resources and Personnel Management. London: Bloomsbury Publishing
  • Thaine, C. et al. (2012). Cambridge Academic English. Cambridge: Cambridge University Press.
  • P. Emmerson, Business Vocabulary Builder, Macmillan Education, Oxford, 2009.
  • Jakić, G.: Terminologija u organizacionim naukama – terminološki standardi i standardizacija, Faculty of Organizational Sciences, Belgrade, 2013.

 

Ocena znanja

PREDISPITNA OBAVEZA

BROJ POENA

Terminološki test

20

Domaći zadatak (prezentacija)

30

Ispitni test (vokabular+pisanje)

50 (25+25)

Ukupno

100

 

Skala za ocenjivanje

BROJ POENA

OCENA

Do 50

5

51-60

6

61- 70

7

71-80

8

81-90

9

91-100

10

Mentorstvo

Studenti koji slušaju predmet Engleski jezik struke 4 imaju mogućnost izrade master rada na temu koja povezuje oblast ljudskih resursa sa jezikom struke i poslovnom komunikacijom. Master rad piše se na srpskom jeziku. Rad sa mentorom (doc. dr Jelenom Anđelković) odvijaće se kontinuirano u terminu konsultacija ili po dogovoru.