ENG1 – rezultati ispita, uvid u radove i upis ocena, oktobar 2019.

- Uvid u radove održaće se u ponedeljak, 23.09.2019. u sali 112 od 11:30 do 12:30.

- Predaja indeksa za upis ocena je istog dana od 12:15 do 12:30 u sali 112.

VAŽNE NAPOMENE: 

- Upis ocene u indeks nije obavezan. Sve ocene osvojene u ovom roku biće unete u elektronski zapisnik.

- Pitanja u vezi sa listom sa poenima šaljite na jovana.nikolic@fon.bg.ac.rs

- Ukoliko niste zadovoljni ocenom osvojenom u ovom roku, možete je poništiti slanjem mejla na jelena.plecas@fon.bg.ac.rs najkasnije do 23.09.2019. do 14h. Obavezan subject mejla: ENG1_Poništavanje ocene_Ime Prezime_broj indeksa). Poništavanjem ocene, poništavate i poene sa kolokvijuma.

- Kolokvijum položen u oktobru važi i u januarskom roku samo ako ste u oktobru pali ispit (u ukupnom zbiru imate manje od 51 poen) ili niste ni izašli na ispit.

 - Za upis ocene u indeks: upisati tačan naziv predmeta (ENGLESKI JEZIK STRUKE 1)  i datum polaganja ispita (18.09.2019.)

 -  Bodove ne upisivati.

-  Nije neophodno lično prisustvo na upisu ocena. 

-  Možete imati uvid isključivo u svoj rad. Neophodno je poneti indeks na uvid u radove. 

Engleski jezik struke 1, rezultati ispita OKTOBAR 2019. >>> ENG 1 – rezultati ispita, oktobar 2019.