Prijava za Vikipediju

Studenti koji budu odabrani da učestvuju u projektu, prema već utvrđenim kriterijumima, dobiće obaveštenje na mejl.

Prijava za učestvovanje u projektu nalazi se na ovom linku.