ENG 1 – Kolokvijum u septembarskom roku 2019.

Kolokvijum iz predmeta Engleski jezik struke 1 u septembarskom ispitnom roku održaće se 28. avgusta 2019. od 8:00 (istog dana u 9:00 održava se i ispit).

VAŽNE NAPOMENE: 

Prijava ispita preko e-studenta nije isto što i prijava za polaganje kolokvijuma. 

- Da biste polagali kolokvijum, potrebno je da popunite prijavu koja će biti objavljena na sajtu predmeta oko 5 dana pre termina održavanja kolokvijuma. Detaljan raspored polaganja biće objavljen po završetku prijave.

Pravo polaganja imaju studenti koji su ove ili ranijih godina slušali predmet, a do sada nisu položili kolokvijum ili su ga položili u julskom roku (a nisu tada položili ispit).

- Položen kolokvijum (min 21 poen) je uslov za izlazak na ispit.

Kolokvijum se polaže na računaru i za pristup polaganju neophodno je znati parametre za pristup e-learn sistemu. Ako do sada niste aktivirali nalog za e-learn, obavezno pročitajte sledeće obaveštenje.